Dvorní dostavba Těšnov 1

Datum:

studie 09/1998

Investor:

Charouz holding a.s. Těšnov 1 Praha 1

Popis:

Studie řeší návrh nové dostavby, která nahrazuje stávající pouze přízemní dostavbu. Nová dostavba je navržena na shodném půdoryse o suterenu, sedmi nadzemních podlažích a podkroví. Nová hmota bude korunovou římsou navazovat na římsu severního křídla (v úrovni stropu stávajícího 4.patra) a na korunovou římsu sousedního objektu č.p.1757. Střecha dostavby bude navazovat na střechu sousedního objektu č.p.1757, horní část střechy bude pokračováním střechy nad stávající půdní dostavbou č.p.1059. Na jihozápadě půdorysu je navržen světlík otevřený do světlíku domu č.p.1757. Formální a materiálové řešení fasády navrhujeme shodné s navazujícím severním křídlem budovy.

Zpět na seznam projektů