BOK Hostivař - blok B

Datum:

studie 02/2007
realizace 2008

Investor:

Bytový a obchodní komplex Hostivař s.r.o, Pražská 10, Praha 10

Popis:

Blok B je samostatně stojící objekt, který je polohově a funkčně zakomponován do nové zástavby bytového a obchodního komplexu Hostivař. Kompozice domu vychází z nárožní polohy objektu v rámci areálu a je založena na zdůraznění nároží obloženou věží a výškovém posunu o půl patra východní a západní části objektu. Kompozice fasád vychází ze skladby elementárních nečleněných ploch. Nároží je zvýrazněno kontrastem obložené věže a zbývajících omítaných stěn domu. Obklad tvoří svisle drážkované obkladové desky, imitujícími dřevěná prkna, umocňující vertikální dojem. Ateliér Lila zpracoval všechny stupně projektové domentace.

Zpět na seznam projektů