BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY - STARÉ NÁMĚSTÍ SLATIŇANY

Datum:

studie 1997

Investor:

Město Slatiňany, ul. T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

Popis:

Atelier LILA zpracoval urbanistickou studii starého náměstí a projektovou dokumentaci bytových a rodinných domů ve stupních studie a zadání. Soubor s 94 byty vytvoří pomyslné centrum Slatiňan navazující na procházkovou trasu k zámku. Historizující architektura vychází z atmosféry hrázděných staveb, domy jsou členěny arkýři. Charakter náměstí podpoří umístění obchodů a služeb v parteru, kde je využit archetyp podloubí.

Zpět na seznam projektů