Bytové domy 16 až 31 - REZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, Praha 6

Datum:

projekt 2002

Investor:

LETICIA s.r.o., Vězeňská 5, Praha 1

Popis:

Atelier LILA zpracoval stavební část projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu ve spolupráci s firmou CASUA spol. s.r.o. Objekt je založen na pilotách a základové desce. Systém žlb stěn a stropů tvoří přechodovou konstrukci mezi garáží a bytovými patry. Střední a obvodové nosné stěny v horních jsou navrženy zděné. Obvodový plášť celého objektu je navržen jako akumulační s dodatečným zateplením. Finální pohledová úprava je řešena různými způsoby.

 

Zpět na seznam projektů