BOK Hostivař - blok D-E

Datum:

studie 08/2005
realizace 

Investor:

Bytový a obchodní komplex Hostivař s.r.o, Pražská 10, Praha 10

Popis:

Atelier Lila zpracoval návrh bytového a obchodního komplexu Hostivař. Po stránce kompoziční se jedná o otevřenou blokovou obytnou strukturu.Jednotlivé obytné bloky jsou řešeny individuálně, každý dům má jiný půdorys, jiné prostorové uspořádání i dispoziční řešení. Zůstávají zachovány společné prvky, jako nosná konstrukce, modulový systém, v dispozičním řešení se objevují shodné principy v řešení společných chodeb, vertikálních komunikací a ustupujících posledních podlaží. Blok D-E byl realizován jako první, ateliér Lila zpracoval všechny stupně prejektové dokumentace.

Zpět na seznam projektů