LOFTY Holešovický přístav

Datum:

studie 11/2008

Investor:

České přístavy a.s., Jankovcova 6, Praha 7

Popis:

Ateliér Lila zpracoval studii a dokumentaci pro územní rozhodnutí na území nacházející se na místě Holešovického přístavu, které přiléhá k levému břehu Vltavy. Projekt se zabývá rekonstukcí stávajícího objektu skladiště, upravou stávajícího nábřežního prostoru a objektem č.p. 1356, který je řešen v samostaném projketu pro stavební povolení. Vzhledem k poloze v záplavovém území je součástí projektu také protipovodňová ochrana. Stávající skladiště, které je výraznou funkcionalistickou stavbou, bude rekonstruováno a dostavěno, dojde i ke změně využití na loftové bydlení.

Zpět na seznam projektů