Statek Bádalovi, Turnov

Datum:

studie 2003

Investor:

Pavel Bádal, Turnov

Pipis:

Ateliér Lila zpracoval všechny stupně projektové dokumentace projektu. Navržená stavba je venkovská usedlost se čtyřmi obytnými budovami, stávající hospodářskou stavbou a podzemní garáží. Navržená rekonstrukce statku je založena na kompozici hmot okolo společného dvora, dostavěné stávající stodoly a nových obytných domů, která vychází z místní stavební tradice s použitím osvědčeného hmotového, tvarového a materiálového řešení.

Zpět na seznam projektů