VÝSTAVBA OBYTNÉHO SOUBORU ZA ŠATALKOU - VESTEC

Datum:

studie 1996

Investor:

Optimstav s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 - Lhotka

Popis:

Atelier LILA zpracoval zastavovací plán, studie a dokumentaci pro potřeby vydání územního rozhodnutí. V průběhu projekčních prací ve stupni stavebního povolení byla práce investorem zastavena. V areálu byly navrženy třípodlažní bytové domy, v místě náměstí s nebytovými prostorami. Dokumentace byla řešena včetně sítí a komunikací.

Zpět na seznam projektů