Di Carlo – ŠEBEROV

Datum:

studie 03/2004

realizováno

Investor:

Pizzeria di Carlo,Jan Hron, Pikrtova 1326/13, Praha 4

Popis:

Studie navrhuje rekonstrukci stávajícího hostince na pizzerii. Ústředním odbytovým prostorem pizzerie bude bývalý taneční sál. V rámci rekonstrukce se uvažuje s odstraněním stávajícího podhledu a uplatněním dřevěných sbíjených vazníků krovu v interiéru. Po stranách sálu bude vybudována vložená galerie na subtilní ocelové konstrukci s ocelovým zábradlím. Dominantou prostoru pizzerie bude pec, jejíž umístění v uličním traktu je voleno tak, aby byla viditelná jek ze sálu, tak od vstupu z ulice. Nástavbou zděného štítu a rozšířením střechy v uliční části domu je akcentována hmota hlavní fasády do ulice. Uliční fasáda tvořící dominantu celého objektu je dále modelována novým architektonickým členěním.

Zpět na seznam projektů