REHACENTRUM ERGON, Praha 6 - rekonstrukce

Datum:

studie 2004

částečně realizováno

Investor:

ERGON a.s., Papírenská 1, Praha 6

Popis:

Atelier LILA zpracoval návrh přestavby a rekonstrukce stávající výrobní budovy v areálu Ergon a.s. na rehabilitační centrum. Cílem je vybudovat zařízení pro komplexní péči pro tělesně postižené osoby, od odborného prodeje rehabilitačních, protetických a ortopedických pomůcek se zkušebnami, kvalifikované lékařské vyšetření pacientů, léčebné a rehabilitační kůry, kondičně rehabilitační programy s odborným vedením, doplňkové služby včetně seminární místnosti a školících kurzů, až po krátkodobé ubytování v rámci komplexních rehabilitačních programů v nástavbě haly.

Zpět na seznam projektů