Semtín Seč- rekonstrukce rekreačního objektu

Datum:

studie 08/2008

Investor:

Ing. Miloslav Černý, Praha

Popis:

Ateliér Lila zpracoval studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu apartmánového domu u přehrady Seč. Jezerní fasáda bude doplněna o prvek kolmého ramene a štítu, který akcentuje střed budovy a řeší opticky neelegantní výškovou diferenci střechy. Stejně tak i fasáda přiléhající k příjezdové komunikaci, kde k novému štítu navíc přiléhají nové komunikační prostory schodiště a pavlač ukryté za zdmi s nepravidelnými otvory. V objektu je navrženo 35 samostatných rekreačních apartmánů, celkem 96 lůžek.

 

Zpět na seznam projektů