REVITALIZACE NÁMĚSTÍ KINSKÝCH, Praha 5 Smíchov

Datum:

studie 2001, dosud nerealizováno s výjimkou fontány a přilehlé plochy

Investor:

Městská část Praha 5 Úřad městské části, Odbor ochrany prostředí

Popis:

Aelier LILA zpracoval studii urbanistického řešení náměstí včetně dopravních opatření, studii podzemních garáží a studii fontány. Řešení upravuje park do obdélného z větší části zatravněného prostoru, vymezeného alejí stromů a protnutého šikmo vedeným stávajícím tramvajovým tělesem. V ose Justičního paláce je umístěna nová fontána. Ukončení osy Štefánikovy ulice před severní frontou náměstí je akcentováno umístěním dalšího pomníku či památníku.

Zpět na seznam projektů