bytové domy B1 až B4 - OBYTNÝ SOUBOR VINICE, Praha 10

Datum:

projekt 2000

realizováno

Investor:

IPB REAL a.s., Rybná 14, Praha 1

Popis:

Atelier LILA zpracoval stavební část projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu jako subdodávku pro CASUA spol. s.r.o. Objekt je založen na pilotách a základové desce. Nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Obvodové konstrukce jsou nosné železobetonové s dodatečným zateplením.

Zpět na seznam projektů