ERGON - OBJEKT VE DVOŘE

Datum:

studie 12/2007

Investor:

Ergon a.s., Papírenská 1,Praha 6

Popis:

Atelier Lila zpracoval studii a zpracovává další stupně projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu skladu a dostavbu v areálu firmy. V objektu skladu bude vestavěno nové patro a navrženy kancelářské a skladové prostory. Přístup do buduvy je řešen rampou, která dále vede i do sousedního objektu dílen a umužňuje tak bezbariérový přístup, který tu zatím chybí. Stávající objekt dílen a bývalého skladu budou propojeny dostavbou nad stávající garáží, nový objekt bude v každém patře propojen se zrekonstruovaným objektem skladu a jsou v něm navrženy kanceláře.

Zpět na seznam projektů