GALERIE V SOVOVÝCH MLÝNECH - veřejná architektonická ideová soutěž

Datum:

studie 1998

Vyhlašovatel:

Česká nadace Jana a Medy Mládkových se sídlem U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 - Malá Strana

Popis:

Návrh se snaží posílit a vyčistit charakteristickou kompozici mlýna v tradičních panoramatech Malé strany. Otevřít nádvoří galerie výhledům na protilehlého nábřeží. Křídla propojit vhodně umístěným komunikačním uzlem tak, aby se nezbytné schodiště a rampy staly organickou součástí expozice, umožnily kontinuální prohlídku a vizuální kontakt mezi jednotlivými úrovněmi expozice. Pro nové stavební zásahy zvolit architekturu elementárních prvků jako prostředek dávající vyniknout drobnému členění stávajících fasád.

Zpět na seznam projektů