Hotel Haštalská

Datum:

studie 01/2003

Investor:

TRAVELLERS HOSTELS s.r.o. Vacínova 5/396, Praha 8

Popis:

Studie hostelu navrhuje změnu využití prostor dívčího internátu v řadovém domě v Haštalské ulici č.20. Jedná se o funkcionalistický objekt z roku 1930, postavený v proluce historické zástavby Židovskou obcí Praha. Navržené architektonické řešení respektuje historickou hodnotu objektu a soustřeďuje se na akcentaci stávajících architektonických prvků a tektoniky fasády. Hlavní vstup do hostelu je navržen z ulice Haštalská do vstupní haly s recepcí, ze které bude pomocí nového výtahu přístup do jednotlivých ubytovacích podlaží. Z haly bude rovněž přímo přístupná restaurace v přízemí a squash centrum.

Zpět na seznam projektů