Revitalizace původního Masarykova okruhu - Brno

Datum:

studie 12/2008

Popis:

Ateliér Lila zpracoval studii, jejíž účelem bylo ověření kapacitních a plošných možností pozemku pro realizaci víceúčelového motoristického areálu. Protáhlý tvar pozemku je určující pro způsob zástavby. Centrem areálu je plocha paddocku lemovaná ze tří stran stávajícími a nově navrženými objekty. Na severní straně není uvažováno se stavebními objekty. Na východní straně je navržen hotel s kapacitou cca 200 lůžek, kongresovými a hotelovými službami. Na hotel navazuje z jihu, podél Pražské silnice, nový dvoupodlažní objekt. V přízemí objektu jsou služby a zařízení pro návštěvníky a kryté podium se zázemím. Západním směrem podél Pražské silnice je stávající objekt původního vybavení závodiště, kde bude epozice vozidel.V pokračování Pražské silnice je obdobný, menší původní objekt, na který přes zastřešenou otevřenou dvoranu nově navržený třípodlažní halový objekt, kde je v patře kavárna s výhledem na závodiště.

Zpět na seznam projektů