REZIDENCE KAVALÍRKA - dost. byt. domu v proluce, Pod Klamovkou, Praha 5

Datum:

realizace 2006

Investor:

Kavalírka s.r.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5

Popis:

Atelier LILA zpracoval studii bytového domu a řešení parkové plochy před domem. V domě bude vytvořeno 43 malometrážních bytů. Kompozice domu je založena na prolínání elementárních nečleněných hmot a stěn. Ukončující funkce domu je vyjádřena obloukovým nárožím do hlavní ulice. Součástí domu je parking využívající mechanizovaný parkovací systém pro nezávislé parkovaní dvou automobilů nad sebou. Nosná konstrukce je navržena železobetonová, příčný nosný systém.

Zpět na seznam projektů